Trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Đỗ Việt Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHSP Hà Nội.

Trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Đỗ Việt Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHSP Hà Nội.

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lần đầu tiên trong lịch sử 67 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có Hội đồng trường – tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường.

Sáng 10/7, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức công bố Quyết định số 2070/QĐ-BGDĐT ngày 1/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đồng thời công bố Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm GS.TS Đỗ Việt Hùng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhà trường nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo GS.TS Đỗ Việt Hùng, việc thành lập Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là bước đi quan trọng, giúp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của nhà trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại học.

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ảnh 1

Căn cứ vào quy định của Luật Giáo dục đại học, Hội đồng trường có những nhiệm vụ, quyền hạn: Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường; quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;

Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường; quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia tách giải thể các tổ chức của nhà trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

Nhấn mạnh các nội dung trên, GS.TS Đỗ Việt Hùng cho biết, trước mắt, Hội đồng trường sẽ sớm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy trường, Hội đồng trường sẽ thảo luận, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của trường; quyết nghị về mục tiêu, phương hướng, kế hoạch phát triển trường, đồng thời thực hiện giám sát các hoạt động của trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 1.86 1.24%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021