Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp nhà nước

Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp nhà nước

(ĐTCK) Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp cụ thể nhằm khắc phục, xử lý các dự án đầu tư đang thực hiện không hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp nhà nước nói chung.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân (người đại diện phần vốn nhà nước, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp) trong việc quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án... tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đồng thời, sớm hình thành Cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhằm quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc quyết định chủ trương đầu tư, thực hiện dự án dẫn tới sai phạm, thua lỗ, thất thoát, mất vốn nhà nước.

Liên quan việc nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ định kỳ, giao cơ quan có chức năng thực hiện việc tổng hợp, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, nhất là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước nắm giữ các nguồn lực lớn về đất đai, tài nguyên, vốn của nhà nước.

Theo đề xuất của Bộ, khi đề xuất hoặc triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước phải gắn cụ thể với trách nhiệm của người đại diện vốn tại doanh nghiệp nhà nước và Ban điều hành (Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị) để đảm bảo tính hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tư.

Khi thực hiện đầu tư phải thực hiện công khai, minh bạch và đấu thầu rộng rãi để lựa chọn được tư vấn có chất lượng trong các khâu lập dự án, thẩm định dự án, triển khai thực hiện dự án, quản lý dự án.... Khi triển khai thực hiện dự án đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đấu thầu...

Bên cạnh đó, thực hiện công tác đầu tư phải bảo đảm phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp, tập trung đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính, tránh phân tác nguồn lực. Xây dựng bộ máy chuyên nghiệp để thực hiện công tác đầu tư tại doanh nghiệp dưới hình thức Ban quản lý chuyên ngành trên cơ sở xem xét, nghiên cứu và điều chỉnh để có thể áp dụng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với mô hình của từng loại hình doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ cũng kiến nghị cần nghiên cứu, xây dựng chế tài quy định trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm tra thiết kế trong công tác lập dự án, hồ sơ thiết kế.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%