Bộ Công thương "trần tình" về việc nhập 50.000 tấn muối

Bộ Công thương "trần tình" về việc nhập 50.000 tấn muối

Liên quan đến việc cho phép nhập 50.000 tấn muối đợt 2 theo hạn ngạch năm 2011, Bộ Công thương nhấn mạnh, chưa chính thức phân giao 50.000 tấn muối này cho các doanh nghiệp, mà các đơn vị chức năng mới đang tổng hợp báo cáo trình lãnh đạo bộ xem xét, quyết định việc phân giao cho từng đơn vị nhập khẩu.

Các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng muối cho sản xuất hóa chất mới được phân giao, không cho phép trao đổi kinh doanh thương mại và sử dụng cho các mục đích khác.

Về quyết định cho phép nhập khẩu 50.000 tấn muối trong tổng số hạn ngạch 102.000 tấn (đã nhập 50.000 tấn đợt 1) giữa lúc muối trong nước còn tồn với số lượng lớn, Bộ Công thương cho rằng, trong 3 tháng qua đã có công văn trao đổi, tổ chức họp bàn với Bộ NN-PTNT, một số doanh nghiệp sản xuất muối và 3 doanh nghiệp sử dụng muối công nghiệp để sản xuất hóa chất, nhưng các doanh nghiệp sản xuất muối đã không tới dự.

 

Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất hóa chất phản ánh tình trạng không mua được muối trong nước có chất lượng phù hợp, mặc dù đã liên hệ với các doanh nghiệp sản xuất muối, đã gửi công văn đề nghị nhưng các doanh nghiệp này hoặc không trả lời hoặc trả lời không có khả năng cung cấp muối theo yêu cầu. Vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất hóa chất tiếp tục đề nghị Bộ Công thương xem xét phân giao hạn ngạch nhập khẩu muối đợt 2 để bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất theo kế hoạch.

 

Cũng theo “trần tình” của Bộ Công thương, trước khi quyết định cho phép nhập lượng muối này, hai Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương đã cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, các đơn vị chức năng làm việc trực tiếp với các đơn vị sản xuất muối công nghiệp tại miền Trung và các đơn vị có nhu cầu dùng muối công nghiệp phục vụ sản xuất hoá chất. Sau chuyến khảo sát thực tế này, Bộ NN-PTNT đã có công văn nêu rõ: "Các doanh nghiệp sản xuất muối công nghiệp trong nước có thể sản xuất muối đạt chất lượng theo yêu cầu của ngành hoá chất. Tuy nhiên, hiện đã vào cuối vụ sản xuất muối năm 2011, nên các doanh nghiệp muối công nghiệp không thể đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng của doanh nghiệp sản xuất hoá chất, và đã có kế hoạch sản xuất muối phục vụ các ngành khác”.

 

Bộ NN-PTNT thống nhất phân giao đợt 2 lượng hạn ngạch nhập khẩu muối còn lại của năm 2011 (50.000 tấn) cho các doanh nghiệp làm nguyên liệu sản xuất hóa chất.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%