Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công thương chuẩn bị đề xuất với Bộ trưởng các phương án đơn giản hóa hoặc cắt giảm các thủ tục kinh doanh.

Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công thương chuẩn bị đề xuất với Bộ trưởng các phương án đơn giản hóa hoặc cắt giảm các thủ tục kinh doanh.

Bộ Công thương sẽ cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh

Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công thương hiện đã rà soát xong các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực công thương cập nhật đến tháng 8/2017 để chuẩn bị đề xuất các phương án đơn giản hóa hoặc cắt giảm.

Bộ Công thương là một trong những bộ quản lý nhiều lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có điều kiện với 28 lĩnh vực. Tất cả các lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện đều phải có thủ tục hành chính (TTHC) để thực hiện quản lý nhà nước.

Hiện nay, Bộ Công thương quản lý 443 thủ tục hành chính, tuy nhiên, theo cách tính thủ tục hành chính thì một loại giấy chứng nhận sẽ có từ 3 đến 4 thủ tục gồm cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi, do đó, trên thực tế Bộ chỉ quản lý trên 100 dịch vụ công.

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã tích cực triển khai các công tác để thực hiện kế hoạch trên theo đúng quy định. Bộ thực hiện rà soát và sửa đổi, bổ sung 60 văn bản quy phạm pháp luật, trong quá trình xây dựng pháp luật sẽ gắn liền với đánh giá sự cần thiết của TTHC, đánh giá tác động của TTHC theo văn bản mới. Qua đó, thực hiện triệt để việc cắt giảm và đơn giản hóa TTHC.

Theo chương trình Xây dựng pháp luật năm 2017, trong Quý III 2017 Bộ sẽ thực hiện xong 2/3 kế hoạch xây dựng văn bản, đồng nghĩa với việc thực hiện 2/3 kế hoạch cắt giảm thủ tục hành chính năm 2017 và chắc chắn các đơn vị sẽ nỗ lực hoàn thành 100% kế hoạch.

Bên cạnh việc bãi bỏ và đơn giản hóa 123 thủ tục trong năm 2017, Bộ Công thương cũng nỗ lực thúc đẩy tích cực việc hiện đại hóa thủ tục hành chính. Theo kế hoạch, Bộ sẽ nâng tất cả các thủ tục lên cấp độ 3 và cấp độ 4 trong năm 2017.

Dự kiến, hết Quý III Bộ sẽ hoàn thành 70% kế hoạch và Quý IV sẽ hoàn thành 100% kế hoạch.

Tin bài liên quan

VNIndex

950.0

-0.8 (-0.08%)

 
VNIndex 950.0 -0.8 -0.08%
HNX 137.46 -1.57 -1.14%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%