BNA: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (5%)

CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (BNA - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 11/01/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc từ ngày 11/01/2021 và xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân), giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%