BMP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt (20%)

 

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP– Sàn HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng : 06/01/2016

 - Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 25/01/2016

-  Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh -240 Hậu Giang, Quận 6, TPHCM từ 8h đến 11h và 13h đến 15h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần bắt đầu từ ngày 25/01/2016 và cần mang theo CMND.

VNIndex

947.84

3.42 (0.36%)

 
VNIndex 947.84 3.42 0.36%
HNX 140.95 0.63 0.44%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%