BMD: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (10,2%)

CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (BMD - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2021

- Lý do mục đích: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện : 10,2% (01 cổ phiếu được nhận 1.020 đồng)

- Ngày thanh toán : 25/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận - địa chỉ: số 578 Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ Hai đến sáng thứ Sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 25/08/2021 (khi làm thủ tục thanh toán, cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân). TCPH hỗ trợ phí chuyển tiền đối với cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021