BMD: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (6,3%)

CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (BMD - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

-     Tỷ lệ thực hiện:  Đối với cổ phiếu phổ thông: 6,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 630 đồng)

-     Ngày thanh toán: 20/08/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán-Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận, số 578 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 20/08/2018 (khi làm thủ tục thanh toán xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân). Công ty hỗ trợ phí chuyển tiền đối với cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%