BLW: Ngày GDKHQ trả cổ tức của năm 2018 (lần 3) bằng tiền (0,38%)


CTCP Cấp nước Bạc Liêu (BLW - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:18/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức của năm 2018 (lần 3) bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 0,38%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 38 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/11/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại tài khoản ngân hàng đã đăng ký với Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu bắt đầu từ ngày 06/11/2019.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021