Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát động phong trào thi đua toàn ngành (Ảnh: Đức Trung)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát động phong trào thi đua toàn ngành (Ảnh: Đức Trung)

Biến quyết tâm, mong ước thành hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước

Ngày 17/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Báo Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Kính thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước,

Thưa các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương tham dự Hội nghị,

Thưa các đồng chí Lãnh đạo Bộ; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công, Hội Cựu chiến binh và các đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Thưa toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kế hoạch và Đầu tư,

Trước hết, thay mặt toàn Ngành Kế hoạch và Đầu tư, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã quan tâm đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Sự tham dự của đồng chí là niềm vinh dự, sự động viên, khích lệ quý báu đối với Ngành Kế hoạch và Đầu tư trong buổi lễ công bố Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025 ngày hôm nay.

Thưa Hội nghị,

Chúng ta đang ở thời điểm hết sức quan trọng, vừa tiếp tục cùng cả nước nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tạo điều kiện duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định vĩ mô, đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu chuẩn bị trước những điều kiện cần thiết để nền kinh tế sớm phục hồi, phát triển nhanh và bền vững khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều Nghị quyết quan trọng của Đảng, Quốc hội đã được ban hành, triển khai thực hiện mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung đóng vai trò tham mưu quan trọng, đó là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; các Kế hoạch 5 năm 2021-2025 về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn,...

Để cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, chúng ta đã bám sát, kịp thời xây dựng và trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết định hướng lộ trình triển khai và điều hành quan trọng như: Nghị quyết số 99/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, các Nghị quyết chuyên đề về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19,...

Cùng với đó, toàn ngành đang tổ chức xây dựng, thẩm định nhiều quy hoạch cấp quốc gia, các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia,... là cơ sở quan trọng thực hiện các mục tiêu 5 năm 2021-2025; đồng thời xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, Đề án cơ cấu lại nền kinh tế, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh… để đất nước sớm vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững ngay trong những năm đầu kế hoạch 5 năm.

Thưa các đồng chí,

Nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của Bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày càng lớn, trách nhiệm ngày càng cao. Đất nước đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn nhưng cũng đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, đặc biệt trước bối cảnh phát triển mới của thời kỳ “hậu Covid-19”. Cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu đang rộng mở, nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh của nền kinh tế thuận lợi hơn, đặc biệt khi kinh tế không tiếp xúc, thương mại điện tử của Việt Nam đã tạo được những bước phát triển nhanh trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trước yêu cầu, vận mệnh và thời cơ của đất nước, Tôi đề nghị toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của Ngành, phải duy trì được bản lĩnh kiên định, dám nghĩ dám làm; phải đi tiên phong với tầm nhìn mới và tư duy đổi mới sáng tạo, cải cách mạnh mẽ; phải giữ một cái đầu lạnh để có thể tỉnh táo nhận định tình hình, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội; nhưng cũng cần một trái tim nóng để nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, khát vọng, biết đồng cảm, chia sẻ và cống hiến, hướng tới vì hạnh phúc của nhân dân, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng nét văn hóa nhân văn, sống có tình người của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, trước hết từng đơn vị, từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tích cực, chủ động, trách nhiệm hơn; làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; củng cố, khẳng định và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và vị thế của đơn vị, cá nhân trong hệ thống.

Với tất cả ý nghĩa đó, Tôi đề nghị toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành:

Hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt theo phát động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huy động sức mạnh, trí tuệ tập thể; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, đoàn kết đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; cam kết quyết tâm hành động hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra với phương châm “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân trước dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu; bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời các đối tượng dễ bị tổn thương, đối tượng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, chuẩn bị kỹ các điều kiện, sẵn sàng tận dụng cơ hội để phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách”.

Chủ đề phong trào giai đoạn 2021-2025 của chúng ta là “Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025”.

Với lịch sử truyền thống, niềm tự hào của ngành, Tôi mong muốn từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hãy biến quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm, mong ước của mình thành hành động cụ thể, thành kết quả rõ ràng đóng góp vào thành công chung của ngành, của bộ và đơn vị mình, để xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước, lòng mong mỏi của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Tôi yêu cầu Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo cơ quan kế hoạch đầu tư các cấp nêu cao tinh thần gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Các đồng chí hãy là tấm gương, niềm cảm hứng lan tỏa những hành động, nghĩa cử cao đẹp trong công việc và cuộc sống để chúng ta cùng nhau thực hiện thành công, hiệu quả và hiện thực hóa được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Cuối cùng, thay mặt ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, xin kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch nước và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,493.03

-7.78 (-0.52%)

 
VNIndex 1,493.03 -7.78 -0.52%
HNX 458.63 -1.04 -0.23%
UPCOM 114.61 -0.04 -0.03%