BID: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 bằng tiền (14%)

BID: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 bằng tiền (14%)


Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:07/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (bao gồm trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7%/cổ phiếu và trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 7%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

- Thời gian thực hiện: 12/12/2019

- Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 và 2018 bằng tiền mặt, ngoại trừ cổ đông thống nhất không hưởng cổ tức năm 2017, 2018.

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV, tầng 10, tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 12/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.0 0.0%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021