BIC: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu (10:1)


Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/7/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty chi trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu, cổ tức được nhận là 11,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, cổ tức thực tế cổ đông được nhận là 11 cổ phiếu và tiền thanh toán cổ phiếu lẻ là 0,5*10.000=5.000 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Tầng 16, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến nhận cổ tức.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021