BIC: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu (10:1)


Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/7/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty chi trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu, cổ tức được nhận là 11,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, cổ tức thực tế cổ đông được nhận là 11 cổ phiếu và tiền thanh toán cổ phiếu lẻ là 0,5*10.000=5.000 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Tầng 16, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến nhận cổ tức.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%