BHS : Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức niên độ 2014-2015 (5%)

 

 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà (BHS – Sàn HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015

- Lý do và mục đích: GDKHQ Tạm ứng cổ tức niên độ 2014-2015 (từ 01/07/2014 đến 30/06/2015)

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thực hiện:  05/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công CP Đường Biên Hòa, địa chỉ: khu công nghiệp Biên Hòa I, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu) từ ngày 05/01/2016. Người sở hữu khi đến nhận cổ tức phải mang theo giấy CMND, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có ủy quyền hợp pháp được xác nhận bởi cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%