BHS: Lợi nhuận quý I/2103 giảm 34%

BHS: Lợi nhuận quý I/2103 giảm 34%

(ĐTCK) Nguyên nhân là do các loại chi phí đều tăng cao.

CTCP Đường Biên Hòa (BHS – sàn HOSE) công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2103.

 

Theo đó, quý I/2103, doanh thu thuần của BHS đạt 751,17 tỷ đồng, tăng gần 9% so với quý I/2012.

 

Trong kỳ, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn gần 92% doanh thu thuần, nên lợi nhuận gộp đạt 62,72 tỷ đồng, tăng 16% cùng kỳ. Doanh thu tài chính đạt 12,58 tỷ đồng, giảm gần 29% do lợi nhuận từ đầu tư trồng mía giảm. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng vọt tới 253%, lên 19,96 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng cũng tăng hơn 22%, đạt 23,46 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm hơn 60% xuống còn 3,59 tỷ đồng.

 

Kết thúc quý, BHS lãi sau thuế 21,47 tỷ đồng, giảm hơn 34% so với quý cùng kỳ 2012.

VNIndex

920.15

1.07 (0.12%)

 
VNIndex 920.15 1.07 0.12%
HNX 135.08 0.71 0.53%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%