BHG: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (0,6144%)

CTCP Chè Biển Hồ (BHG - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 0,6144%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 61,44 đồng). (Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền của mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng).

- Thời gian thực hiện: 31/05/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận tiền tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, sổ chứng nhận cổ phần.

VNIndex

1,310.05

16.45 (1.26%)

 
VNIndex 1,310.05 16.45 1.26%
HNX 314.85 3.88 1.23%
UPCOM 86.14 1.18 1.37%