BFC: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền (15%)

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Thời gian thực hiện: 10/07/2018

Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại trụ sở CTCP Phân bón Bình Điền (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/07/2018. Cổ đông mang theo sổ cổ đông và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%