PHS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu BMP

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Nhựa

Download : baocaocapnhatbmp_VAIY.pdf

Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF và P/E với mục tiêu là 9.2x, giá trị hợp lý của BMP là 55.800 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ BMP, với tiềm năng tăng giá là 8.8%.
Chiến lược bán hàng mạnh mẽ cùng với thế mạnh từ thương hiệu của mình ở thị trường miền Nam sẽ tiếp tục tạo động lực tăng trưởng cho hoạt động kinh doanh trong tương lai.
(2) Được hưởng lợi thế từ việc giá dầu giảm, biên lợi nhuận gộp tăng cao bù đắp được sự tăng mạnh của chi phí bán hàng.
(3) Tình hình tài chính vững chắc cho phép công ty trả cổ tức thường xuyên. Đồng thời lượng tiền mặt lớn cũng đóng vai trò phòng hộ khi tình hình kinh doanh trở nên khó khăn hơn.
Rủi ro: (1) Gián đoạn trong kinh doanh do dịch bệnh gây ra sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động theo các trường hợp không lường trước được. (2) Nguyên vật liệu, chiếm khoảng 55% giá vốn hàng bán, biến động cùng với giá dầu. Biến động bất ổn của giá dầu tạo ra những thách thức trong duy trì biên lợi nhuận gộp cao. (3) Dù triển vọng kinh doanh tích cực, BMP vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi suy thoái khi lực cầu dần trở nên yếu hơn. (4) Cạnh tranh trong nước vẫn rất khốc liệt khi các doanh nghiệp dùng chiết khấu làm vũ khí chính để cạnh tranh. 

VNIndex

905.21

1.23 (0.14%)

 
VNIndex 905.21 1.23 0.14%
HNX 132.93 1.2 0.9%
UPCOM 61.52 -0.26 -0.42%

Lịch sự kiện

01/10/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
09/10/2020
10/10/2020
12/10/2020
14/10/2020
17/10/2020
22/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
29/10/2020
26/10/2021