PHS: Khuyến nghị nắm giữ cho VPB

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatvpb_LLXI.pdf

Trong năm 2020, chúng tôi hạ dự phóng thu nhập lãi thuần của VPB còn 33.653 tỷ đồng (tăng 9,7% so với năm ngoái) do ngân hàng hạ lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng cũng như hạ tỷ trọng cho vay ở các mảng sinh lời cao tại FE Credit.
Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng chỉ đạt 8.558 tỷ đồng (tăng 3,7%) do tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro nhằm tạo ra bộ đệm vốn trước khả năng nợ xấu gia tăng trong thời gian sắp tới.
Chúng tôi hạ giá mục tiêu của VPB từ mức 27.577 đồng/CP xuống còn 22.088 đồng/CP do điều chỉnh giảm dự phóng lợi nhuận của VPB trong chu kỳ định giá theo phương pháp chiết khấu dòng thu nhập thặng dư. Đồng thời đưa ra khuyến nghị nắm giữ cho VPB.

VNIndex

905.21

1.23 (0.14%)

 
VNIndex 905.21 1.23 0.14%
HNX 132.93 1.2 0.9%
UPCOM 61.52 -0.26 -0.42%

Lịch sự kiện

01/10/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
09/10/2020
10/10/2020
12/10/2020
14/10/2020
17/10/2020
22/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
29/10/2020
26/10/2021