PHS: Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FRT

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatfrt_FWOF.pdf

CTCP Bán lẻ ký thuật số FPT (mã chứng khoán FRT) cho biết, năm 2019, doanh thu thuần có thể đạt 17.815 tỷ đồng (tăng 16,4% so với năm ngoái). 

Lợi nhuận sau thuế có thể tăng trưởng và đạt 417 tỷ đồng (tăng trưởng 19,8%) tương ứng EPS 2019F 5.278 VNĐ/CP, giả định FRT duy trì biên lợi lãi gộp ở mức 14%.

Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu FRT vào khoảng 54,934 đồng/cổ phiếu, cao hơn +28% so với giá hiện tại. Từ đó đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu này.


VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 0.0 0.0%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021