PHS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ANV

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Thủy sản

Download : baocaocapnhatanv-1557.pdf

Chúng tôi ước doanh thu năm 2021 của CTCP Nam Việt (ANV) tăng 12,4% so với năm ngoái, lên 3.867 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 281 tỷ đồng (tăng trưởng 39%), với biên lợi nhuận gộp cải thiện lên khoảng 17,1% nhờ giá cá tra xuất khẩu phục hồi.

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu ANV khoảng 26.000 đồng/cổ phiếu (+12% so với giá hiện tại). Do đó đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu này.

Rủi ro: (1) Rủi ro về tập trung thị trường xuất khẩu; (2) Rủi ro từ dịch Covid19; (3) Rủi ro tỷ giá hối đoái.


VNIndex

1,248.33

-4.12 (-0.33%)

 
VNIndex 1,248.33 -4.12 -0.33%
HNX 292.19 -3.35 -1.15%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021