PHS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ANV

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Thủy sản

Download : baocaocapnhatanv-1557.pdf

Chúng tôi ước doanh thu năm 2021 của CTCP Nam Việt (ANV) tăng 12,4% so với năm ngoái, lên 3.867 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 281 tỷ đồng (tăng trưởng 39%), với biên lợi nhuận gộp cải thiện lên khoảng 17,1% nhờ giá cá tra xuất khẩu phục hồi.

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu ANV khoảng 26.000 đồng/cổ phiếu (+12% so với giá hiện tại). Do đó đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu này.

Rủi ro: (1) Rủi ro về tập trung thị trường xuất khẩu; (2) Rủi ro từ dịch Covid19; (3) Rủi ro tỷ giá hối đoái.


VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021