Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Dệt may

Download : tcm_ZMHZ.pdf

Kết thúc năm 2018, với kỳ vọng về mở rộng năng lực sản xuất, chúng tôi ước tính doanh thu của TCM trong năm nay sẽ đạt 3.385 tỷ (+5%YoY), biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên 18% nhờ gia tăng biên lợi nhuận từ mảng sợi từ 3% lên 7%. Từ đó, ước tính LNST công ty đạt 226 tỷ đồng (+18%YoY).

Động lực tăng trưởng:

(1) Kỳ vọng gia tăng doanh thu nhờ hưởng lợi từ các Hiệp định thương mại tự do: Với lợi thế sở hữu chuỗi giá trị sản xuất “từ sợi trở đi”, TCM hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và có thể được hưởng mức thuế suất 0% khi xuất khẩu sang các nước trong Hiệp định CPTPP, đặc biệt kỳ vọng nâng thị phần tại Nhật và Canada.

(2) Gia tăng năng lực sản xuất ở mảng vải và mảng may mặc: Mảng vải và may mặc có biên lợi nhuận gộp cao, giá trị bình quân lần lượt đạt 20-25% và 15-20%. Vì vậy, công ty mở rộng sản xuất bằng cách chuyển nhà máy số 2 sang sản xuất vải và mua thêm nhà máy may mặc tại Trảng Bàng với công suất 3 triệu sản phẩm/ năm.

(3) Ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường từ thanh lý TSCĐ: Trong Q2/2018, công ty có ghi nhận khoản thu bất thường hơn 27 tỷ đồng từ thanh lý nhà máy sợi số 3, hỗ trợ gia tăng nguồn thu của công ty.

(4) Tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn nhờ vào dự án TC Tower: Dự án TC Tower kỳ vọng sẽ được chào bán bắt đầu từ năm 2019, kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho TCM thu về những khoảng lợi nhuận đột biến trong tương lai.

Khuyến nghị: Bằng phương pháp DCF, chúng tôi ước tính mức giá hợp lý của TCM sẽ vào khoảng 26.417 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức P/E dự phóng năm 2018 đạt 6,3 lần. Từ đó chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này.