PHS: Khuyến nghị mua cổ phiếu MBB với giá mục tiêu 34.200 đồng/CP

Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatmbb_XRAE.pdf

Chúng tôi cho rằng lợi nhuận trong năm 2019 sẽ tiếp tục tăng mạnh nhờ vào cả hoạt động tín dụng và doanh thu ngoài lãi.

Trong đó tăng trưởng tín dụng của MBB sẽ cao hơn mức trần chung của ngành và duy trì 15% nhờ vào nguồn vốn dồi dào cùng dư địa cho vay vẫn còn, NIM tiếp tục mở rộng khi đẩy mạnh cho vay cá nhân cùng chi phí vốn được xếp vào nhóm cạnh tranh nhất trong các NHTM. Doanh thu ngoài lãi tăng mạnh nhờ vào hệ sinh thái đa dạng giúp các hoạt động bán chéo đạt hiệu quả cao.

Tốc độ tăng trưởng trong năm 2020 có thể sẽ chậm lại so với 2019 do chi phí vốn tăng theo xu hướng chung, qua đó kéo NIM bắt đầu co hẹp lại. Cùng với đó là doanh thu ngoài lãi có thể sẽ tăng trưởng chậm lại dưới áp lực nền cao của năm 2019.

Sử dụng phương pháp chiết khấu lợi nhuận thặng dư (Residual income), chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý đối với cổ phiếu MBB là 34.200 đồng/CP, qua đó đưa ra khuyến nghị : Mua đối với cổ phiếu MBB, upside là 49.7%


VNIndex

992.45

-10.63 (-1.07%)

 
VNIndex 992.45 -10.63 -1.07%
HNX 146.53 -1.18 -0.8%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021