Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Vàng bạc

Download : pnj_IULO.pdf

Tính riêng 5 tháng đầu năm, doanh thu PNJ ước tính đạt khoảng 6.489 tỷ đồng (+34,1%YoY) và đạt 46,1% kế hoạch cả năm, trong đó doanh thu từ bán lẻ đạt 4,763 tỷ đồng (+36%YoY), chiếm tỷ trọng 73% trong tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp 5 tháng đầu năm đạt hơn 1.149 tỷ đồng (biên lợi nhuận gộp 18%), góp phần đưa lợi nhuận trước thuế của công ty lên hơn 580 tỷ đồng.

Nhìn chung hoạt động kinh doanh của PNJ vẫn tương đối tích cực với doanh thu và LNST duy trì trạng thái năm nay cao hơn năm trước.

Đồng thời tiềm năng của ngành bán lẻ trang sức vẫn còn, trong khi PNJ vẫn chưa có đối thủ xứng tầm, cho thấy trong trung và dài hạn, PNJ vẫn còn khả năng tăng trưởng tích cực.

Bằng phương pháp DCF và P/E chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý cho PNJ trong thời điểm hiện tại sẽ vào khoảng 94.447 đồng/ cổ phiếu, tương đương với mức P/E dự phóng là 17x.

Từ đó chúng tôi đưa ra khuyến nghị GIỮ cho cổ phiếu này.