Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Dược phẩm

Download : dhg_QYFY.pdf

Trong quý I/2018, DHG vẫn chưa cho thấy sự phục hồi trở lại khi doanh thu công ty chỉ tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ (đạt 908 tỷ đồng), trong khi giá vốn tăng cao gần 9% do giá nguyên liệu nhập khẩu đầu vào có sự gia tăng khiến biên lợi nhuận gộp tiếp tục suy giảm.

Khuyến nghị: Mặc dù tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn của DHG vẫn khá tích cực tuy nhiên DHG vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nên nhiều khả năng tình hình kinh doanh của công ty vẫn sẽ chững lại trong năm 2018 – 2019.

Dựa trên phương pháp DCF và P/E, chúng tôi dự báo vùng giá hợp lý cho DHG sẽ vào khoảng 106.113 đồng/cổ phiếu với P/E dự phóng trong năm 2018 sẽ khoảng 21x. Từ đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị GIỮ cho cổ phiếu này.