Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Thủy sản

Download : fmc_DIGK.pdf

FMC có 2 nguồn thu chính: nguồn thu từ bán hàng thủy sản và nguồn thu từ bán hàng nông sản. Trong đó, hoạt động bán hàng thủy sản chiếm tỷ trọng lớn, chiếm 96% tổng doanh thu. Đến năm 2018, công ty sẽ mở rộng hoạt động thêm một mảng mới là gia công thủy sản đông lạnh xuất khẩu, kỳ vọng sẽ giúp gia tăng doanh thu của công ty trong thời gian tới

Trong quý I/2018, doanh thu công ty ghi nhận đạt 814 tỷ đồng (+53%YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ 2017.

Mặc dù công ty bắt đầu thả nuôi từ tháng 4 - 5, tuy nhiên nhờ có dự trữ tồn kho và ký trước một số hợp đồng đã hỗ trợ cho doanh thu Q1 của công ty tăng mạnh.

Trong năm 2018, sản lượng xuất khẩu tôm ở các nước dự báo sẽ tăng mạnh gây áp lực đến giá tôm thế giới. Tuy nhiên, điểm tích cực cho ngành tôm Việt Nam khi tôm Ấn Độ có nguy cơ sẽ bị cấm xuất khẩu vào EU, đây sẽ là cơ hội cho FMC khi EU là một trong 3 thị trường xuất khẩu chính của công ty.

Chúng tôi dự báo doanh thu của công ty trong năm 2018 sẽ đạt khoảng 4.007 tỷ đồng (+15%YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng (+7%YoY).

Định giá & khuyến nghị: Bằng phương pháp DCF và P/E, chúng tôi dự báo mức giá hợp lý của FMC sẽ vào khoảng 24.006 đồng/cổ phiếu. Từ đó chúng tôi khuyến nghị GIỮ cho cổ phiếu này.