MSI: Khuyến nghị nắm giữ REE

Nguồn : KBSV - CTCK KB Việt Nam

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatree_ADIT.pdf

Chúng tôi giảm giá mục tiêu xuống 28.500 đồng (theo phương pháp định giá cộng từng phần) và hạ đánh giá từ Khuyến nghị mua xuống giữ của cổ phiếu REE cho mục tiêu trung và dài hạn.

CTCP Cơ điện lạnh (REE – sàn HOSE) là công ty được quản trị tốt và hiện đang có chiến lược đầu tư vào ngành điện và nước, và đây là một yếu tố đáng lưu ý. REE cũng đang có một số mảng kinh doanh tốt và đầu tư của Công ty vào cơ sở hạ tầng sẽ cho lợi nhuận trong tương lai.

Bên cạnh đó, chúng tôi đánh giá REE là một trong những cổ phiếu được hưởng lợi nhiều nhất khi thông tư về việc nới room cho NĐTNN lên 100% theo Nghị định 60 có hiệu lực từ ngày 1/9/2015. Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của REE đã kín room.

Giá cổ phiếu đã giảm 5,9% so với đầu năm và thấp hơn 6,9% so với đáy 12 tháng. Theo đánh giá của chúng tôi, giá cổ phiếu REE đang thiếu các động lực tích cực trong ngắn hạn và REE được dự báo sẽ bị giảm giá danh mục đầu tư, đặc biệt do sụt giảm lợi nhuận của công ty Nhiệt điện Phả Lại, và các công ty ngành than vẫn còn tiếp tục khó khăn trong thời gian tới.

Do đó, chúng tôi giảm giá mục tiêu xuống 28.500 đồng (theo phương pháp định giá cộng từng phần) và hạ đánh giá từ Khuyến nghị mua xuống giữ của cổ phiếu REE cho mục tiêu trung và dài hạn.


VNIndex

1,248.33

-4.12 (-0.33%)

 
VNIndex 1,248.33 -4.12 -0.33%
HNX 292.19 -3.35 -1.15%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021