Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Kinh tế vĩ mô

Download : kinh-te_LYXL.pdf

CPI bình quân 7 tháng năm 2018 tăng 3.45% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. Giá dầu thế giới tăng lên mức 73 USD/thùng cuối tháng 7. Chỉ số nhà quản trị mua hàng Purchasing Managers’ Index (PMI) giảm từ mức 52.5 điểm trong tháng 6 xuống còn 51.7 điểm trong tháng 7.

Tính đến hết tháng 7, thặng dư thương mại từ đầu năm đến nay đạt 3.1 tỷ USD. Tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 22.94 tỷ USD, tăng 4.6% so với cùng kỳ năm 2017, các dự án đã giải ngân được 9.85 tỷ USD, tăng 8.8% so với cùng kỳ năm 2017.

Lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ đã liên tục tăng trên tất cả các kỳ hạn và cả khối lượng gọi thầu. Bộ Tài chính thực hiện thu cân đối NSNN tháng 7/2018 ước đạt 15.29 nghìn tỷ đồng.