Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Tài chính

Download : thitruongno16-31102017_EZZL.pdf

Trong hai tuần vừa rồi, lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ so với hai tuần trước đó. NHNN hút ròng 27.999 tỷ đồng. Tỷ giá trung tâm VND/USD giảm mạnh (khoảng 468 đồng so với hai tuần trước) xuống còn trung bình 25.242 đồng, tỷ giá giao dịch tại các NHTM cũng giảm ở mức tương đương.

Trong hai tuần vừa rồi, lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ so với hai tuần trước đó. NHNN hút ròng 27.999 tỷ đồng. Tỷ giá trung tâm VND/USD giảm mạnh (khoảng 468 đồng so với hai tuần trước) xuống còn trung bình 25.242 đồng, tỷ giá giao dịch tại các NHTM cũng giảm ở mức tương đương.

Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ trong hai tuần vừa qua từ 16-31/10 xuống còn 0.58%/năm, 0,77%/năm, 0,93%, và 1,5%/năm (giảm 0,1%, 0,15%, 0,13%, 0,1% đối với kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng) cho thấy thanh khoản tiếp tục dồi dào trong hệ thống tín dụng. NHNN tiếp tục hút ròng 27.999 tỷ đồng.

Chúng tôi cho rằng đây là động thái cần thiết để chuẩn bị cho thời điểm căng thẳng thanh khoản có thể xẩy ra trong tháng 12 sắp tới. Chúng tôi giữ quan điểm NHNN sẽ không có nhiều động thái bơm ròng mạnh mẽ trong giai đoạn này.