Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Dầu khí

Download : gas_AJFD.pdf

Dựa trên mô hình kinh doanh hiện tại của GAS và sự đóng góp của GPP Cà Mau (từ 2018), dự án đường ống khí Lô B – Ô Môn (2022), kho cảng LNG Thị Vải (2023), chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận ròng tăng trưởng bình quân lần lượt 7%/năm và 3%/năm, tương ứng đạt mức 101.151 tỷ đồng và 12.150 tỷ đồng vào năm 2024.

Chúng tôi khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 99.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 5% so với thị giá hiện tại.

Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi cho rằng giá hiện tại của GAS đã phản ánh đầy đủ kỳ vọng của thị trường.

So với các công ty khác trong khu vực Châu Á, cổ phiếu GAS đang giao dịch ở mức EV/EBITDA forward 13x và P/E forward 21,1x, cao hơn tương ứng 7% và 2% so với mức bình quân các công ty cùng ngành.

Giá mục tiêu của chúng tôi được xác định dựa trên EV/EBITDA ở mức 12x và P/E ở mức 20,6 x cho năm 2018.