Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Dệt may

Download : tng_DMTB.pdf

TNG vẫn đang trong quá trình mở rộng quy mô sản xuất để đón đầu các hiệp định tự do thương mại. Lượng đơn đặt hàng mới khả quan từ các khách hàng lớn có thương hiệu chuyển từ Trung Quốc sang. Việc tập trung cho các khách hàng lớn giúp công ty cải thiện biên lợi nhuận gộp cũng như biên lơi nhuận ròng do đơn hàng FOB tăng lên thay thế cho đơn hàng CMT thông thường.

TNG vẫn đang trong quá trình mở rộng quy mô sản xuất để đón đầu các hiệp định tự do thương mại. Lượng đơn đặt hàng mới khả quan từ các khách hàng lớn có thương hiệu chuyển từ Trung Quốc sang.

Việc tập trung cho các khách hàng lớn giúp công ty cải thiện biên lợi nhuận gộp cũng như biên lơi nhuận ròng do đơn hàng FOB tăng lên thay thế cho đơn hàng CMT thông thường.

Chúng tôi khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu TNG của CTCP Đầu tư và thương mại TNG, với giá mục tiêu 16.269 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá 21,6% so với ngày 14/05/2018.