Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Dệt may

Download : tcm_LZOW.pdf

Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, nhà máy của TCM tại Vĩnh Long đã bắt đầu giảm lỗ và đạt hiệu quả ngày càng cao, giúp cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh của Công ty trong  năm  2017.  
Từ  năm  2018,  TCM  định  hướng  tập  trung  năng  lực  sản  xuất cho ngành đan kim và nhuộm, nhằm đáp ứng nhu cầu vải đan kim thành phẩm cho các nhà máy may, giảm bớt kinh doanh sợi tại công ty.
Chúng tôi cho rằng đây là hướng đi khá hợp lý khi biến động giá sợi khó đoán trước và biên lợi nhuận từ mảng này cũng không cao.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu TCM của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công, với giá mục tiêu 26.500 đồng/cổ phiếu, tăng 26% so với mức 21.050 đồng/cổ phiếu ngày 14/5/2018.

Mức giá mục tiêu tăng tương đương với P/E forward 9,6 lần (theo EPS ước tính 2018 là 2.767 đồng).