Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Năng lượng - Thủy điện

Download : nt2_VAKE.pdf

 NT2 Sở hữu các yếu tố báo hiệu lợi nhuận phục hồi: El Nino trở lại, nguồn cung thủy điện thiếu hụt trong khi nhu cầu điện dự báo tăng và nhà máy điện NT2 vận hành ổn định với độ khả dụng cao.

Chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận năm 2018 của PVPower NT2 đạt tương ứng 7.676 tỷ đồng và 849 tỷ đồng.

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu NT2 với mức giá mục tiêu 36.400 đồng. Lợi suất cổ tức dự kiến 9,2%.