Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Download : ctg_XVQC.pdf

Chúng tôi cho rằng ngân hàng TMCP Nhà nước sẽ thận trọng trong công tác quản trị rủi ro cho vay và vì vậy, NPL sẽ được duy trì ở mức thấp tương ứng 1,3% và 1,2% trong năm 2018 và 2019.
Hơn nữa, mức dự phòng trên NPL hiện tại cũng như dự phóng của ngân hàng luôn ở mức 90% qua các năm.
Việc tất toán trái phiếu VAMC sẽ làm giảm chi phí dự phòng đáng kể và góp phần làm tăng lợi nhuận ròng năm 2018 lên 29% n/n.

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTG, giá mục tiêu 30.700 đồng/cổ phiếu (+26,2% upside).

Với lợi thế về vốn, nhận diện thương hiệu cao, hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng của một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước (TMCP NN) cũng như chất lượng tài sản tốt, lợi nhuận ròng của ngân hàng trong năm 2018 dự phóng tăng trưởng ấn tượng 29% n/n so với những ngân hàng TMCP NN khác.

ROEA năm 2018 và 2019 được dự báo đạt tương ứng 14,6% và 16,8%. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài (FOL) ở mức trần và những khó khăn trong các giải pháp tăng vốn làm giới hạn khả năng tăng trưởng của ngân hàng.