MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu DRC với giá mục tiêu 23.200 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Cao su chế biến

Download : drcupdatedreport_150420_LAXI.pdf

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DRC của CTCP Cao su Đà Nẵng với giá mục tiêu 23.200 đồng/cổ phiếu.

Cơ sở đầu tư cổ phiếu DRC, đó là:  Nhu cầu sử dụng lốp radial ngày càng tăng trong tương lai, Biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ chi phí nguyên vật liệu đầu vào ở mức thấp, Nhà máy Radial giai đoạn 1 không còn trích khấu hao từ 2021, và cạnh tranh với Trung Quốc giảm trong ngắn hạn do tác động từ dịch Covid-19.

Giá mục tiêu được xác định dựa trên kết hợp 2 phương pháp so sánh P/E và EV/EBITDA.


VNIndex

859.04

6.3 (0.73%)

 
VNIndex 859.04 6.3 0.73%
HNX 109.15 2.1 1.93%
UPCOM 54.24 0.0 0.0%