MBS: Khuyến nghị mua cổ phiếu DRC với giá mục tiêu 23.200 đồng/CP

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Cao su chế biến

Download : drcupdatedreport_150420_LAXI.pdf

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DRC của CTCP Cao su Đà Nẵng với giá mục tiêu 23.200 đồng/cổ phiếu.

Cơ sở đầu tư cổ phiếu DRC, đó là:  Nhu cầu sử dụng lốp radial ngày càng tăng trong tương lai, Biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ chi phí nguyên vật liệu đầu vào ở mức thấp, Nhà máy Radial giai đoạn 1 không còn trích khấu hao từ 2021, và cạnh tranh với Trung Quốc giảm trong ngắn hạn do tác động từ dịch Covid-19.

Giá mục tiêu được xác định dựa trên kết hợp 2 phương pháp so sánh P/E và EV/EBITDA.


VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021