Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Download : vpb_AYBR.pdf

Với mức độ thâm nhập thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam khá thấp, sự thuận lợi của các quy định pháp lý hiện tại cũng như vị trí thống trị của FE Credit, chúng tôi giữ quan điểm rằng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có thể vẫn chiếm lĩnh thị trường ngách này trong ngắn hạn, đóng góp 27% vào tổng các khoản cho vay năm 2018 của ngân hàng (+39% n/n).

Chúng tôi thực hiện báo cáo lần đầu cho cổ phiếu VPB với khuyến nghị KHẢ QUAN và đưa ra giá mục tiêu là 63.400 đồng (+18,5 % so với giá thị trường hiện tại).

Chúng tôi đánh giá cao hiệu quả hoạt động, lợi nhuận diễn biến tích cực và những lợi thế từ mảng tài chính tiêu dùng, đã tạo động lực tăng trưởng ấn tượng của VPB trong thời gian gần đây.

ROEA của VPB cao nhất trong ngành ngân hàng, đạt 27,5% vào năm 2017 và chúng tôi dự đoán rằng ROEA sẽ tiếp tục ở mức 25% năm 2018.

Giá mục tiêu 12 tháng của chúng tôi phản ánh sự kỳ vọng tích cực của thị trường cho ngành ngân hàng trong năm 2018 và cho rằng năm nay tăng trưởng tín dụng vẫn tốt, chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực cho tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu VPB.