Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Tiêu dùng

Download : dgw_YYXB.pdf

Năm 2017, DIGIWORLD tiến hành tái cơ cấu doanh thu trong ngành điện thoại di động theo hướng giảm bớt các mặt hàng thương mại đơn thuần thường có giá trị lớn nhưng biên lợi nhuận thấp, chuyển sang các mặt hàng sử dụng đầy đủ dịch vụ phát triển thị trường.

Mặc dù doanh thu từ nhóm ngành này trong năm 2017 giảm khoảng 30% so với năm 2016, tuy nhiên đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng đầu năm 2018 với đóng góp lớn từ thương hiệu Xiaomi và Sharp.

Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu DGW giá mục tiêu 31.100 đồng/cổ phiếu, tăng 15% so với mức giá 27.000 đồng/cổ phiếu ngày 10 /05/2018.