MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ - số tháng 02/2021

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Trái phiếu

Download : bao-cao-fixed-income-feb-2021-1052.pdf

Sau Tết, nhu cầu thanh khoản về mức bình thường. Thị trường mở không phát sinh thêm giao dịch nào ở nửa sau tháng 2. Lãi suất liên ngân hàng cũng quay về mức thấp.

Tỷ giá USD/VND trung tâm giảm nhưng tỷ giá tự do tăng mạnh theo xu hướng chung trong khu vực.

KBNN phát hành hơn 3.500 tỷ đồng TPCP trong tháng với lợi suất đi ngang. Lợi suất TPCP thứ cấp 10N tăng nhẹ so với tháng trước. Khối ngoại mua ròng 1.327 tỷ đồng TPCP trong kỳ.


VNIndex

1,252.51

0.06 (0.0%)

 
VNIndex 1,252.51 0.06 0.0%
HNX 293.25 -2.29 -0.78%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021