MBS: Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý IV/2020

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Trái phiếu

Download : bao-cao-thi-truong-tpdn-quy-4-2020-4230.pdf

Năm 2020, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với khoảng 446 nghìn tỷ đồng TPDN được huy động qua kênh riêng lẻ, công chúng và quốc tế, tăng trưởng khoảng 30% so với năm 2019.

Kỳ hạn bình quân là 4,27 năm, lãi suất bình quân là 9,3%/năm.

Nhóm bất động sản chiếm 42% lượng trái phiếu phát hành, đạt 184,6 nghìn tỷ đồng, tiếp sau đó là nhóm ngân hàng với 134,6 nghìn tỷ đồng huy động được, tỷ lệ 31%.


VNIndex

1,250.67

-5.2 (-0.42%)

 
VNIndex 1,250.67 -5.2 -0.42%
HNX 295.5 0.67 0.23%
UPCOM 83.4 0.27 0.32%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021