KIS: Khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu PC1

Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatipc1_YWNT.pdf

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 (mã PC1) được ghi nhận ở mức 3.022 tỷ đồng (tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái), trong khi lợi nhuận ròng là 236 tỷ đồng (giảm 19,1%).

Mặc dù lợi nhuận tạm suy giảm trong năm 2019 do thiếu bàn giao căn hộ, triển vọng dài hạn của PCC1 vẫn rất hấp dẫn nhờ sự ổn định của mảng điện tái tạo và sự tăng trưởng của mảng xây lắp điện.

Chúng tôi định giá cổ phiếu PC1 ở mức 23,900 đồng vào cuối năm 2019, tổng lợi nhuận dự kiến là 33,9% và khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu này.


VNIndex

843.08

-0.12 (-0.01%)

 
VNIndex 843.08 -0.12 -0.01%
HNX 116.3 2.65 2.28%
UPCOM 56.3 0.08 0.14%