Nguồn : FPTS - CTCK FPT

Ngành : Dệt may

Download : baocaocapnhattdt_NKIJ.pdf

Chúng tôi tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu TDT – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, niêm yết trên sàn HNX.

Bằng cách sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp so sánh P/E, chúng tôi xác định giá mục tiêu một cổ phiếu TDT là 15.000 đồng/cp, cao hơn 25% so với mức giá hiện tại. Chúng tôi khuyến nghị mua cho mục tiêu trung và dài hạn.