Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Xây dựng

Download : baocaocapnhatvne_KBCO.pdf

Với định giá 12.174 đồng/CP, cao hơn 35,3% so với giá thị trường, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu VNE.

Trong quý I/2016, Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE) đạt doanh thu 175 tỷ, xấp xỉ cùng kỳ, tuy nhiên lỗ sau thuế hơn 15 tỷ, so với cùng kỳ lãi hơn 18 tỷ. Nguyên nhân do trong quý I/2016, Công ty gặp một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình dẫn tới số lượng công trình hoàn thành các thủ tục thanh, quyết toán thấp hơn cùng kỳ.

Trong quý II, VNE sẽ tích cực đẩy mạnh triển khai giải phóng mặt bằng và triển khai thi công, đảm bảo tiến độ các công trình. Dự báo doanh thu và lợi nhuận sẽ tập trung ghi nhận vào quý III và quý IV.

Năm 2016, VNE đặt kế hoạch doanh thu xây lắp 780 tỷ, trong đó sản lượng từ 2015 chuyển sang đạt 700 tỷ. Với sản lượng chuyển sang từ 2015 chiếm tới 90% kế hoạch doanh thu, triển vọng hoàn thành kế hoạch 2016 là khả quan.

Bên cạnh đó, bất động sản, việc hợp tác với Đất Xanh miền Trung tại dự án Mỹ Thượng giúp cho doanh thu 2016 tăng mạnh. Dự án có quy mô 998 lô đất ở, tổng diện tích 124.632 m2. Vào tháng 4/2016, VNE đã ký hợp đồng phân phối với Đất Xanh Miền Trung, theo đó, Đất Xanh sẽ cam kết phân phối 594 lô đất nền tương ứng tổng diện tích 68.395 m2 trong 15 tháng, với giá bán 3,6 triệu/m2. Theo hợp đồng trên, trong năm 2016, VNE có thể ghi nhận khoảng 103 tỷ doanh thu và 20 tỷ lợi nhuận gộp.

BVSC dự báo trong năm 2016, VNE có thể đạt khoảng 1.130 doanh thu thuần, tăng 8% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 85 tỷ, giảm 12%, với giả định không còn các khoản doanh thu đột biến từ công nợ khó đòi.

Kế hoạch năm 2016 vẫn có khả năng hoàn thành nhờ những công trình từ 2015 chuyển sang và đóng góp thêm của dự án Mỹ Thượng. EPS 2016 dự kiến đạt khoảng 1.028 đồng/CP, tương ứng PE forward 2016 khoảng 8,76x (chưa xét đến các khoản lãi/lỗ khác từ tái cơ cấu công ty con hoặc thu hồi công nợ).

Với định giá 12.174 đồng/CP, cao hơn 35,3% so với giá thị trường, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu VNE. Do điểm rơi doanh thu lợi nhuận của VNE trong năm nay sẽ vào các quý cuối năm, nhà đầu tư được khuyến nghị tích lũy cổ phiếu VNE ở mức giá thấp khi thị trường điều chỉnh, với thời gian đầu tư khoảng 9 -12 tháng.