BVSC: Khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu PGS

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Dầu khí

Download : baocaocapnhatpgs_KAMO.pdf

Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu PGS với giá hợp lý trong năm 2016 bằng với giá trị sổ sách cuối năm 2016 là 21.600 đ/cp.

CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2016 đột biến, tăng 135,5% so với năm trước từ việc chuyển nhượng công ty con CNG.

Bên cạnh đó, dự án cung cấp khí CNG cho Samsung Việt Nam sẽ hỗ trợ tăng trưởng cho những năm sau. Dự báo lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính của PGS trong năm 2017 đạt 71,6 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm 2016.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý một số rủi ro như PGS chịu sự chi phối hoàn toàn bởi Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Tập đoàn và các công ty con liên quan có thể hỗ trợ PGS trong kinh doanh và ngược lại PGS cũng sẽ phải chia sẽ khó khăn với công ty mẹ và Tập đoàn nếu giá dấu thế giới tiếp tục diễn biến không thuận lợi.

Mặt khác PGS còn chịu rủi ro giá dầu. Mặc dù giá đầu vào và đầu ra đều được thả nổi theo giá dầu, biên lợi nhuận được ổn định, nhưng trong trường hợp giá dầu giảm quá thấp, sẽ làm giảm giá bán khí, từ đó doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận gộp khi đó sẽ không đủ bù đắp cho các chi phí cố định khác.


VNIndex

1,310.05

16.45 (1.26%)

 
VNIndex 1,310.05 16.45 1.26%
HNX 314.85 3.88 1.23%
UPCOM 86.14 1.18 1.37%