Nguồn : BSC - CTCK BIDV

Ngành : Công nghệ thông tin

Download : baocaocapnhatcmg_WCWK.pdf

Khuyến nghị theo dõi CMG khi cổ phiếu đi vào vùng biến động an toàn hơn. Giá mua dự kiến vùng 13,7 -14,27, giá mục tiêu vùng giá 15,1 -16,1

Trong 6 tháng năm tài chính 2015 – 2016, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG – sàn HOSE) đạt doanh thu thuần 1.641,9 tỷ đồng (+10,91% so với cùng kỳ); lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 60,55 tỷ đồng (+54,74% so với cùng kỳ).

Nguyên nhân giúp kết quả kinh doanh gia tăng so với cùng kỳ do biên lợi nhuận gộp cải thiện đạt 13,79% (cùng kỳ ở mức 13,28%) và chi phí lãi vay giảm 34,2% so với cùng kỳ (chỉ chiếm 0,81% doanh thu thuần – trong kỳ dư nợ vay dài hạn giảm 45,28 tỷ đồng).

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 49,3 tỷ đồng (+ 22,07% so với cùng kỳ, EPS 6 tháng đạt 744 đồng), hoàn thành 44,83% kế hoạch năm. Chúng tôi cho rằng khả năng cao CMG sẽ vượt kế hoạch đề ra do KQKD chủ yếu được ghi nhận trong quý III và quý IV của năm tài chính.

Trong các khối kinh doanh, khối Viễn thông có đóng góp phần lớn lợi nhuận và tăng trưởng cho CMG với lợi nhuận trước thuế 6 tháng khoảng 45 tỷ đồng (mục tiêu lợi nhuận trước thuế khối viễn thông cả năm là 88 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế khoảng 37 tỷ đồng (trong đó CTCP Hạ tầng Viễn thông CMC đạt khoảng 26 tỷ đồng và Netnam đạt khoảng 11 tỷ đồng).

Thời điểm xem xét gần nhất cổ phiếu CMG chốt phiên 10/11/2015, giá đóng cửa mức 14,5. Đồ thị cho thấy CMG đang trong xu hướng giảm, biến động rủi ro tăng nhanh, vùng hỗ trợ gần nhất tại mức giá 14,27. Khuyến nghị theo dõi CMG khi cổ phiếu đi vào vùng biến động an toàn hơn. Giá mua dự kiến vùng giá 13,7 -14,27, giá mục tiêu vùng giá 15,1 -16,1