BSC: Khuyến nghị mua vào PGI

Nguồn : BSC - CTCK BIDV

Ngành : Bảo Hiểm

Download : baocaocapnhatpgi_FKZA.pdf

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho cổ phiếu PGI của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex với mức giá mục tiêu 12 tháng là 18.600 đồng.

Năm 2015, Công ty ghi nhận 2.231,2 tỷ. đồng doanh thu (tăng 5,07% so với năm trước) và 93,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 5,56% so với năm trước). Tăng trưởng doanh thu thấp hơn đáng kể so với ngành đã thể hiện định hướng phát triển bền vững của PJICO.

Chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2016 cho PJICO đạt lần lượt 2,376 tỷ đồng (tăng 6,5% so với năm trước) và 102 tỷ đồng (tăng 10,22% so với năm trước), tương ứng với EPS 2016 ước đạt 1,474 đồng/cp.


VNIndex

1,001.7

1.76 (0.18%)

 
VNIndex 1,001.7 1.76 0.18%
HNX 148.17 0.08 0.05%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021