ACBS: Khuyến nghị mua VRE với giá mục tiêu 39.238 đồng/CP

Nguồn : ACBS- CTCK ACB

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatvre_IOMI.pdf

Công ty cổ phần Vincom Retail ( VRE - sàn HOSE) là công ty phát triển bất động sản bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam có thị phần dẫn đầu, nhận được sự hỗ trợ từ công ty mẹ (HSX: VIC), đội ngũ quản lý tích cực và tỷ lệ vay nợ thấp.

Chúng tôi dự phóng năm 2020 sẽ tăng trưởng hai chữ số với doanh thu ước đạt 10.948 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.141 tỷ đồng, chủ yếu nhờ 13 Trung tâm thương mại mở mới năm 2019 hoạt động và 12 Trung tâm thương mại mở mới vào năm 2020.

Do giá cổ phiếu giảm 10% kể từ báo cáo cập nhật vào tháng 8/2019 nên chúng tôi thay đổi khuyến nghị từ Giữ sang mua với giá mục tiêu năm 2020 là 39.238 đồng/CP, sử dụng kết hợp phương pháp CKDT, P/B và EV/EBITDA


VNIndex

1,002.91

-7.12 (-0.71%)

 
VNIndex 1,002.91 -7.12 -0.71%
HNX 105.15 -0.88 -0.83%
UPCOM 57.0 0.29 0.51%