BBT không đặt chỉ tiêu cho năm 2012

BBT không đặt chỉ tiêu cho năm 2012

(ĐTCK) Sáng 20/7, CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT) đã tổ chức ĐHCĐ ở lần triệu tập thứ 3 và không đặt chỉ tiêu kinh doanh cho năm tài chính 2012.

Thay vào đó, Công ty đưa ra một số giải pháp để vượt qua tình hình khó khăn. Cụ thể, về sản xuất, BBT xác định gạc y tế là sản phẩm chủ chốt cùng với bông y tế. Về tài chính, BBT sẽ bán thanh lý máy móc cũ, bổ sung vốn lưu động, thu hồi công nợ cũ...

Theo báo cáo kiểm toán năm 2011, Công ty lỗ lũy kế 91,8 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 13,9 tỷ đồng. Nợ phải trả vượt tổng tài sản gần 14 tỷ đồng. Công ty có 15,1 tỷ đồng vay nợ không rõ đối tượng phải trả và 3,4 tỷ đồng khoản phải thu không xác định được đối tượng. Kiểm toán viên đưa ra ý kiến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của BBT.

VNIndex

953.59

2.79 (0.29%)

 
VNIndex 953.59 2.79 0.29%
HNX 138.41 -0.62 -0.45%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%