BBC: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.


CTCP Bibica (BBC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian tổ chức ĐH: 16/07/2014

- Địa điểm tổ chức ĐH: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

- Nội dung họp ĐH: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%