BAX: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (30%)

CTCP Thống Nhất (BAX - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2020

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thống Nhất, đường số 2A KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/12/2020 và xuất trình CMND, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

VNIndex

1,017.73

3.41 (0.34%)

 
VNIndex 1,017.73 3.41 0.34%
HNX 151.12 0.32 0.21%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021