Bầu Đức đã chính thức lỗ sau 10 năm, trên 1.020 tỷ đồng

Bầu Đức đã chính thức lỗ sau 10 năm, trên 1.020 tỷ đồng

(ĐTCK) Tình hình khó khăn của bầu Đức đã được đề cập từ lâu, nhưng chỉ đến năm 2016, con số lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai mới chính thức chuyển sang số âm.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG - HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016 với doanh thu tăng và khoản lỗ đã giảm mạnh. 

Theo đó, trong quý này, HAG đạt tổng doanh thu thuần hơn 1.543,1 tỷ đồng, tăng 47,15% so với cùng kỳ; giá vốn bán hàng tăng tương ứng lên 1.307,2 tỷ đồng, qua đó, lợi nhuận gộp thu về tăng vọt từ 3 tỷ đồng lên 235,9 tỷ đồng.

Cùng với đó, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 176,6 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cùng kỳ, nhưng chi phí cho khoản mục này lại tăng lên gần 400 tỷ đồng, so với 350 tỷ đồng cùng kỳ.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tổng cộng gần 43 tỷ đồng. Kỳ này, HAG có khoản lãi trong các Công ty liên kết gần 15 tỷ đồng (cùng lỹ lỗ gần 1 tỷ đồng).

Kết quả, Quý IV/2016, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ ghi nhận lỗ hơn 124 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số lỗ hơn 706 tỷ đồng trong quý IV/2015.

Luỹ kế cả năm 2016, HAG ghi nhận doanh thu thuần hơn 6.454 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,2% so với năm 2015.

Lỗ ròng cả năm 2016 của HAG ở mức 1.020 tỷ đồng (năm 2015 lãi 502 tỷ đồng), đánh dấu năm thua lỗ đầu tiên trong 10 năm qua.

Tại thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của HAG ở mức hơn 53.015 tỷ đồng, tăng 7,7% kể từ đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 794 tỷ đồng, giảm 18%, hàng tồn kho giảm mạnh 45,6%, còn 1.986 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty tăng thêm 3.141 tỷ đồng lên hơn 36.103 tỷ đồng; trong đó nợ ngắn hạn tăng nhẹ lên 13.883 tỷ đồng. Nợ dài hạn hơn 22.219 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn với hơn 20.794 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu kỳ.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%