Bất động sản An Gia (AGG): Quý II/2020, doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận gộp âm 1,6 tỷ đồng

Bất động sản An Gia (AGG): Quý II/2020, doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận gộp âm 1,6 tỷ đồng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (AGG - HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý II của Công ty sụt giảm mạnh gần 90%, chỉ đạt hơn 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 168 tỷ đồng. Trong khi giá vốn hàng bán hơn 18,8 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp quý II âm 1,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 114 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính (chủ yếu là từ tăng giá trị hợp lý của khoản đầu tư) cứu cánh khi ghi nhận đột biến gần 202 tỷ đồng, gấp hơn 8,4 lần cùng kỳ, đã giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của AGG kỳ này dương 161,6 tỷ đồng, tăng 58% so với quý II/2019.

Theo báo cáo tài chính quý II/2020, ngay trước thời điểm chốt sổ, ngày 26/6, AGG hoàn tất việc mua thêm 5% cổ phần và các thủ tục pháp lý để nắm quyền kierm toát Công ty Hoàng Ân (trước đó là công ty liên kết), nâng tỷ lệ sở hữu từ 45,01% lên 50,01% và Hoàng Ân trở thành công ty con của AGG. Ngoài ra, AGG cũng đồng thời nắm quyền kiểm soát Phước Lộc do Hoàng Ân sở hữu 99,98% biểu quyết trong công ty.

Tổng chi phí hợp nhất gần 251,5 tỷ đồng (là giá trị hợp lý tính tạm tính ghi nhận tại ngày mua), trong đó giá trị hợp lý của khoản đầu tư 45,01% vào nhóm Công ty Hoàng Ân tại ngày mua thêm để đạt quyền kiểm soát là 233,36 tỷ đồng.

Phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý của khoản đầu tư 45,01% trong nhóm Công ty Hoàng Ân tại ngày mua và giá trị của khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu là 190,65 tỷ đồng – được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến doanh thu tài chính quý II của AGG tăng vọt.

Trong kỳ, AGG cũng ghi nhận thu nhập khác gần 48 tỷ đồng, tăng vọt 4,8 lần so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hơn 188,7 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu 60 tỷ đồng, giảm hơn 67% so với đầu năm, nhưng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 189,4 tỷ đồng tăng 196%. Với kết quả này, AGG mới hoàn thành 2,5% mục tiêu doanh thu, nhưng đã đạt được 46% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020.

Tại thời điểm 30/6/2020, hàng tồn kho của AGG tăng đột biến, hơn 5.049 tỷ đồng, tăng hơn 93% so với số đầu năm, chủ yếu là các bất động sản dở dang. Trong kỳ này, AGG phát sinh ghi nhận thêm dự án The Sóng 1.946 tỷ đồng, còn các dự án khác như River Panorama 1&2, Sky 89 và Signial.

Trong cơ cấu nguồn vốn, điểm tích cực cho thấy tiến độ bán hàng của AGG khá tốt, khi người mua trả tiền trước tăng 60%, ghi nhận 2.033 tỷ đồng. Vay dài hạn không thay đổi đáng kể, còn vay ngắn hạn tăn thêm 200 tỷ đồng, ghi nhận 465 tỷ đồng.

Đáng chú ý, báo cáo kỳ này của AGG xuất hiện khoản mục cổ phiếu ưu đãi hơn 236 tỷ đồng (phân loại là nợ phải trả). Theo thuyết minh, đây là các cổ phiếu ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết đã phát hành cho các cổ đông của Công ty Hoàng Ân – công ty con của AGG và Hoàng Ân cam kết mua lại tất cả số cổ phiếu ưu đãi  hoàn lại đang lưu hành của cổ đông ưu đãi, không trễ hơn tháng 8/2024, hoặc thời gian khác theo quyết định của ĐHCĐ công ty Hoàng Ân.

Tin bài liên quan

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%